Masopust

Tradiční masopustní obchůzka, která je součástí světového kulturního dědictví UNESCO, masopust je ukončen obřadním porážením masky kobyly.


Není známo přesné místo konání akce.