Masopust

Tradiční masopustní obchůzka, masopust je ukončen obřadním porážením masky kobyly.


Není známo přesné místo konání akce.