710. CHHP Barocco Sempre Giovane a Václav Hudeček

Home » Kalendář akcí » 710. CHHP Barocco Sempre Giovane a Václav Hudeček

Slavnostní zahajovací koncert festivalu Atheny východních Čech. Na programu díla V. Zouhara, J. S. Bacha, A. Vivaldiho a A. Corelliho.