Co nového pod zemí?

Home » Kalendář akcí » Co nového pod zemí?

Srdečně Vás zveme na výstavu z oboru paleontologie, vědy studující zkamenělý život, která ve třech tématických okruzích popisuje historii, současnost a částečně také blízkou budoucnost. K historii patří neodlučně téma Barrande a jeho skalníci a Trilobiti – raci z kamene. Seznámíte se např. s trilobity jako lopatáč, krejcarový rak či metlák. Neméně zajímavé jsou i zbylé dva okruhy zaměřené na stopy... celý popis

Srdečně Vás zveme na výstavu z oboru paleontologie, vědy studující zkamenělý život, která ve třech tématických okruzích popisuje historii, současnost a částečně také blízkou budoucnost. K historii patří neodlučně téma Barrande a jeho skalníci a Trilobiti – raci z kamene. Seznámíte se např. s trilobity jako lopatáč, krejcarový rak či metlák. Neméně zajímavé jsou i zbylé dva okruhy zaměřené na stopy ve všech jejich podobách a tzv. tafonomická okna, neboli místa s jedinečným způsobem zachování zkamenělin nebo jejich částí. Za zmínku stojí například velmi mladé nálezy brouků v asfaltu z Ameriky a další. Součástí výstavy jsou unikátní zkameněliny ze sbírek Vodních zdrojů Chrudim. Výstava je doprovázena dvěma přednáškami Mgr. Jana Doucka z Vodních zdrojů Chrudim. V pokladně budou k dispozici pracovní listy pro mateřské školy, pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro SŠ.