Adventní koncert

Home » Kalendář akcí » Adventní koncert

Studentský komorní orchestr Musica Nova Blansko přednese v hodinovém v programu skladby předních mistrů (P. J. Vejvanovský, F. M. Bertholdy, J. Mysliveček, J. Pachelbel, W. A. Mozart, J. J. Ryba, K. Stecker).