Hrnčířská sobota 2012

Home » Kalendář akcí » Hrnčířská sobota 2012

Možnost seznámit se s jedním z nejstarších řemesel – hrnčířstvím. Pozvaní hrnčíři a keramici budou nejen prodávat své výrobky, ale i předvádět jejich zhotovení. Zejména pro děti budou připraveny dílničky a možnosti vyzkoušet si práci s hrnčířskou hlínou. Kulturní program: BeneBend z Chotěboře, Zpívající heligonky z Pardubic.