Probuzené poklady

Home » Kalendář akcí » Probuzené poklady

Výstava v domku č. p. 362, která přiblíží práci konzervátora a restaurátora. Výstava je zároveň poděkováním všem dárcům, kteří věnovali SLS Vysočina sbírkové předměty.