Živá historie XI

Home » Kalendář akcí » Živá historie XI

Týden pro školy – speciální program v návaznosti na téma výstavy věnované práci konzervátora. Upozornění: účast na tomto programu je nutné předem objednat.