Posvícení

Home » Kalendář akcí » Posvícení

Hlavní program věnovaný 40. výročí vzniku SLS Vysočina. Tradiční jídla - ochutnávka dobrot z jiných krajů, kulturní program. V rámci programu Posvícení otevření kaple. Její stavba byla v Souboru lidových staveb Vysočina zahájena v listopadu 2011. Jedná se o účelovou kopii sakrální stavby z Horácka, která svým charakterem odpovídá záměrům doplnění zdejší expozice lidového stavitelství. V roce 2010 přispěl... celý popis

Hlavní program věnovaný 40. výročí vzniku SLS Vysočina. Tradiční jídla - ochutnávka dobrot z jiných krajů, kulturní program. V rámci programu Posvícení otevření kaple. Její stavba byla v Souboru lidových staveb Vysočina zahájena v listopadu 2011. Jedná se o účelovou kopii sakrální stavby z Horácka, která svým charakterem odpovídá záměrům doplnění zdejší expozice lidového stavitelství. V roce 2010 přispěl Krajský úřad Pardubického kraje dotací ve výši 200 000,- Kč na pořízení projektové dokumentace týkající se dostavby expozičních objektů na Veselém Kopci. Jedním z těchto objektů byla i tato kaple. Projektovou dokumentaci vypracoval pan Ing. arch. Petr Dostál z Prahy. Stavba se realizovala v roce 2011 z finančních prostředků Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Pardubicích a provedla ji stavební firma Libor Jindřichovský, s. r. o. Hlinsko. Vybavení interiéru bylo pořízeno díky Ministerstvu kultury České republiky a firmě Lomond, chalupy s.r.o. Žďár nad Sázavou.