Den otevřených dveří Základní školy Ležáků

Home » Kalendář akcí » Den otevřených dveří Základní školy Ležáků

Celý den bude rozdělen do dvou bloků: 1. blok - návštěva výuky od 8 do 10:45 h. Možnost návštěvy do výuky jakékoliv třídy, seznámení s prostředím jednotlivých tříd.
2. blok - prohlídka budovy školy od 14:00 do 18:00 h. Během prohlídky si vyzkouší výukové aktivity na interaktivních tabulích, seznámení se školní družinou, nabídka školních kroužků.