Posvícení

Home » Kalendář akcí » Posvícení

Tradiční pečivo, ochutnávka dobrot z jiných krajů, kulturní program. Od 10 do 15 hodin.