Československé legie 1914 - 1920

Home » Kalendář akcí » Československé legie 1914 - 1920

Putovní výstavu Československé legie 1914 - 1920 připravila Československá obec legionářská jako součást projektu Legie 100. Výstava provádí návštěvníka historií československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení slavné anabáze ruských legionářů v roce 1920. V rámci výstavy se návštěvník dozví nejenom o historii tří nejznámějších částí čs. legií (v Rusku, Francii,... celý popis

Putovní výstavu Československé legie 1914 - 1920 připravila Československá obec legionářská jako součást projektu Legie 100. Výstava provádí návštěvníka historií československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení slavné anabáze ruských legionářů v roce 1920. V rámci výstavy se návštěvník dozví nejenom o historii tří nejznámějších částí čs. legií (v Rusku, Francii, Itálii), ale také
o čs. dobrovolnících v srbské, americké a britské armádě. V neposlední řadě pak výstava mapuje politický odboj za I. světové války, boje na hranicích nově vzniklé republiky, zejména na Těšínsku a Slovensku. Celá výstava je také doplněna o souhrn událostí válečných let 1914 – 1918. Srdečně Vás zveme na vernisáž, která se uskuteční 4. září 2014 v 17:00 na hlavní budově Regionálního muzea v Chrudimi. Po vernisáži následuje přednáška Radka Vorla z Československé obce legionářské.