Muzeum v říji (Z historie myslivosti)

Home » Kalendář akcí » Muzeum v říji (Z historie myslivosti)

Myslivost představuje velice bohaté téma, s dlouhou historií a její tradice mají dalekosáhlý přesah do současnosti. Výstavou bychom se chtěli pokusit zachytit fenomén myslivosti ze všech možných stran. Na výstavě bude k vidění řada trofejí, dermoplastických preparátů, hudebních nástrojů, vzácných obrazů s mysliveckou tematikou, starých fotografií, mysliveckých uniforem a dalších zajímavých doplňků... celý popis

Myslivost představuje velice bohaté téma, s dlouhou historií a její tradice mají dalekosáhlý přesah do současnosti. Výstavou bychom se chtěli pokusit zachytit fenomén myslivosti ze všech možných stran. Na výstavě bude k vidění řada trofejí, dermoplastických preparátů, hudebních nástrojů, vzácných obrazů s mysliveckou tematikou, starých fotografií, mysliveckých uniforem a dalších zajímavých doplňků a předmětů spojených s myslivostí. Návštěvníci se mohou těšit i na unikátní sbírku pytláckých chladných i palných zbraní. Nezapomene ani na Sv. Huberta, patrona všech myslivců. Ve výstavě budou zbudována i dioramata, která návštěvníka vtáhnou nejen do lesa mezi zvěř či do prostředí parforsního honu, ale i do prosté myslivecké fořtovny. Celek navíc tematicky doplní výstava „Nástrahy, pasti a železa“ na škodnou, připravená stanicí ORNIS Muzea Komenského v Přerově. Výstava bude v muzejních prostorách k vidění až do ledna příštího roku.

Simona Vylíčilová

Jeleni, srny, kamzíci nejsou jen tématem pro myslivce, ale též pro umělce. Jelen je jedním z nejstarších námětů umění už od maleb v jeskyních, přes Sumerské a Skytské umění až k Héraklovým úkolům. Jelen neodmyslitelně patří k loveckému světci Hubertovi, ale i k baronu Prášilovi. Impozantní vzhled, značná velikost, chutné maso, síla a bystrost předurčoval vysokou k triumfálnímu lovu od pravěku, přes Indiány až k parforsnímu honu, z něhož se vyvinula také Velká Pardubická. S legendou o zjevujícím se jelenu je spojeno založení několika lázní, vždyť se často nazývaly po bohyni Dianě. Na základě žalmu 42 Jako laň touží po čisté vodě, dychtí má duše po tobě, Bože je jelen spojen s Kristem. Tentokrát se svět přírody a svět umění a kultury protnou. Uvidíte sochařská díla Pavla Doskočila, Pauliny Skavové, Markéty Korečkové, Štěpána Beránka, Terezy Šmahové, Marka Rejenta, pozorovatelské obrazy Zdeňka Daňka, dobové lovecké fotografie nebo nádherná barokní zátiší Jana Kryštofa Handkeho.
Martina Vítková