150 let muzejního spolku v Chrudimi

Home » Kalendář akcí » 150 let muzejního spolku v Chrudimi

V letošním roce oslaví Chrudim – město tří muzeí významné jubileum. Připomínáme si 150. výročí od vzniku Muzejní společnosti. Období 2. poloviny 19. století je obdobím rozmachu muzejnictví v rámci tehdejší rakouské monarchie. Růst vzdělanosti a průmyslu, aplikace pozitivistické filozofie a snaha obnovit národní identitu vedla k vzniku dalších institucí, které mimo školní zařízení měla šířit osvětu... celý popis

V letošním roce oslaví Chrudim – město tří muzeí významné jubileum. Připomínáme si 150. výročí od vzniku Muzejní společnosti. Období 2. poloviny 19. století je obdobím rozmachu muzejnictví v rámci tehdejší rakouské monarchie. Růst vzdělanosti a průmyslu, aplikace pozitivistické filozofie a snaha obnovit národní identitu vedla k vzniku dalších institucí, které mimo školní zařízení měla šířit osvětu. Dne 5. května 1865 byla v Chrudimi založena Musejní společnost, jejímž úkolem bylo starat se o školní sbírky, přírodniny, shromažďovat uriozity, "prehistorické starožitnosti", historické a umělecko-průmyslové předměty. Jejími zakládajícími členy byla skupina místních osvícených úředníků a učitelů. V roce 1868 byly veřejnosti sbírky poprvé představeny v budově tehdejšího reálného gymnázia. S vlivem nových myšlenek a rozmachem průmyslové výroby na počátku 90. let 19. století vykrystalizovalo nové zaměření na sběr umělecko-průmyslových předmětů. Na schůzi 11. července roku 1891 se členové musejní společnosti dohodli na rozpuštění spolku, který měla v budoucnu nahradit moderní kamenná muzejní instituce. K příležitosti oslav tohoto výročí si Regionální muzeum v Chrudimi dovoluje pozvat širokou veřejnost na výstavu nazvanou „150 let od vzniku muzejního spolku“, která se koná ve dnech 24. 4.- 23. 8. 2015. Slavnostní vernisáž se uskuteční v prostorách muzea ve čtvrtek 23. 4. 2015 v 17 hodin. Těšíme se na vaši účast.