Cesta do minulosti (archeologický výzkum obchvatu Chrudimi)

Home » Kalendář akcí » Cesta do minulosti (archeologický výzkum obchvatu Chrudimi)

Vernisáž 10. září 2015, 17:00. Regionální muzeum v Chrudimi Vás srdečně zve na výstavu „Cesta do minulosti (Archeologický výzkum při stavbě obchvatu Chrudimi v letech 2011 - 2013)“. Pro návštěvníky jsme si připravili bohatý doprovodný program. Zájemci o archeologii se mohou těšit na podzimní cyklus přednášek realizovaný autorskou dvojicí PhDr. Janem Musilem a PhDr. Janem Frolíkem, CSc. (Archeologický... celý popis

Vernisáž 10. září 2015, 17:00. Regionální muzeum v Chrudimi Vás srdečně zve na výstavu „Cesta do minulosti (Archeologický výzkum při stavbě obchvatu Chrudimi v letech 2011 - 2013)“. Pro návštěvníky jsme si připravili bohatý doprovodný program. Zájemci o archeologii se mohou těšit na podzimní cyklus přednášek realizovaný autorskou dvojicí PhDr. Janem Musilem a PhDr. Janem Frolíkem, CSc. (Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.), široká veřejnost na cyklus workshopů „Řemesla našich předků“ a mateřské, základní i střední školy na edukační programy. Výstava plná her a interaktivních úkolů nenechá žádného návštěvníka v klidu. Přijďte si ověřit své znalosti a seznámit se s novinkami z regionální archeologie.

V letech 2011 až 2013 byl proveden doposud nejrozsáhlejší záchranný archeologický výzkum při stavbě obchvatu Chrudimi. Celkem bylo objeveno a archeologicky prozkoumáno 9 archeologických nalezišť (Medlešice I, Medlešice II, Vestec I, Vestec II, Vestec III, Chrudim-Větrník, Kočí I - III), přičemž jen dvě z těchto nalezišť byla do té doby známá. Můžeme směle říci, že záchranný archeologický výzkum při stavbě moderní komunikace se stal pro archeology opravdovou „cestou do minulosti“, při které bylo prozkoumáno více než 2000 archeologických objektů, které pokrývaly rozsáhlé období zahrnující více než 7000 let naší minulosti od mladší doby kamenné po raný novověk. Vyjma pozůstatků pravěkých a raně středověkých osad se podařilo odkrýt část pohřebiště únětické kultury starší doby bronzové a žárovou nekropoli lužické kultury mladší doby bronzové. Mimo to byly doloženy doklady nepietního nakládání a rituálního lidojedství. Není bez zajímavosti, že se výzkumem podařilo odkrýt úsek středověké cesty, která fungovala od přelomu 14. a 15. století do 16. století, tedy pra pra pra předchůdce nynějšího obchvatu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.