Velikonoce na Betlémě

Home » Kalendář akcí » Velikonoce na Betlémě

Ve všech objektech budou expozice upraveny tak, aby vám přiblížily významné obyčeje postního i velikonočního období. Uvidíte tradiční pečivo, zdobené kraslice a další zvykoslovné předměty. O velikonočních svátcích ukázky zdobení kraslic, pletení pomlázek a možnost nákupu dárečků.