Válka 1866 A Chrudim

Home » Kalendář akcí » Válka 1866 A Chrudim

2.11.v 17.00 hod. Položení kytice k pomníkům obětí prusko - rakouské války r.1866 (na hřbitově U Václava)
2.11.v 18.00 hod. Přednáška o prusko - rakouské válce v roce 1866. Ukázky autentických památek a uniforem