Vezmi cep, pojď na mlat

Home » Kalendář akcí » Vezmi cep, pojď na mlat

Vezmi cep, pojď na mlat... Těmito slovy začíná říkanka, jíž se mlatci udržovali v rytmu při mlácení obilí cepy. Uvozuje také náš dnešní program, který se věnuje tradičnímu hospodaření. Budete mít možnost vidět ukázky tradičního zpracování plodin a některé z nich si budete moci také vyzkoušet. Ožijí tak mnohá stavení na Veselém Kopci.