Chrudim včera a dnes

Home » Kalendář akcí » Chrudim včera a dnes

Díky vynálezu fotografie máme možnost poznat podobu řady staveb v minulosti a porovnat je se vzhledem současným. Díky tomu, že sbírka Regionálního muzea v Chrudimi uchovává velkou regionální fotografickou sbírku, můžeme některé z těchto změn nebo naopak doklady zachování staré podoby prezentovat skrze tuto výstavu.