Objevy z parkoviště

Home » Kalendář akcí » Objevy z parkoviště

Ruce archeologů vynesly na denní světlo dávno zapomenuté doklady každodenního života, objevily dávno zasuté pozůstatky domů, výrobních objektů, studen a jímek.

Mimořádnou zajímavostí, překračující svým významem hranice regionu, je objev židovské rituální lázně, která patří mezi nejstarší objekty svého druhu v České republice.