Chrudim - oppidum muratum: výsledky archeologických výzkumů chrudimského hradebního pásma

Home » Kalendář akcí » Chrudim - oppidum muratum: výsledky archeologických výzkumů chrudimského hradebního pásma

Intenzivní archeologické výzkumy v posledních letech přinesly důležité poznatky nejen o založení a stavební podobě městského opevnění, ale i o každodenním životě za městskými hradbami.