Živá historie VIII.

Home » Kalendář akcí » Živá historie VIII.

Týden pro školy, vyprávění o životě našich předků, ukázky řemesel, tvorba vztahu k místu, kde žijeme, regionální historie.