Kukla, Toman: Uvnitř krajin

Home » Kalendář akcí » Kukla, Toman: Uvnitř krajin

Kuklovy malby propojují konkrétní vizuální zážitky se vzpomínkami a inspirovanými impulzy. Tomanovy sochy plně využívají svého výchozího materiálu dřeva k vyjádření vnitřních pocitů, myšlenek a imaginací. Oba autory pojí hluboká vnímavost k přírodním jevům a různým formám života. Malíř Ladislav Kukla a sochař Pavel Toman jsou oba dlouholetými členy Spolku výtvarných umělců Vysočiny.