Veselokopecký jarmark

Home » Kalendář akcí » Veselokopecký jarmark

Pozvaní řemeslníci z celé České republiky přijedou na Veselý Kopec nabídnout své výrobky a někteří z nich i předvádět jejich zhotovení. Kulturní program: po oba dny budou zpívat Pouličníci z Tábora, v sobotu 20. 7. vystoupením potěší dětský FS Groš z Dolní Rožínky a v neděli 21. 7. zahraje dechový kvintet Mrákotinka.