Městské muzeum a galerie v Hlinsku v roce 2009

Home » Archiv aktualit » Městské muzeum a galerie v Hlinsku v roce 2009

Datum vydání: 13. 2. 2010

Hlinecké muzeum patří k nejstarším v Čechách a v letošním roce si připomnělo 135 let od svého založení s původním názvem Muzeum okresu hlineckého.

Současné Městské muzeum a galerie v Hlinsku ke své činnosti využívá tři budovy, které jsou majetkem města.

Hospodaření probíhalo v souladu s plánem a rozpočtem zařízení. Příspěvek na činnost od zřizovatele činil na počátku roku 2.430 000,- Kč. Schválený provozní příspěvekna činnost byl v průběhu roku Radou města Hlinska snížen o částku 122 000 Kč a zvýšen o neinvestiční dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt 50. ročníku Výtvarného Hlinecka ve výši 80 000,- Kč. Vlastními příjmy dosáhly částky téměř 154 000,- Kč.

Odborné úkoly plnilo v souladu se Zákonem č. 122/2000 Sb. O centrální evidenci sbírek a Kalendáriem akcí pro sledovaný rok.

Sbírka muzea obsahuje 20 162 evidenčních čísel, což představuje 32 972 kusů sbírkových předmětů. Za sledovaný rok muzeum získalo 120 kusů sbírkových předmětů, z nichž za zmínku stojí nákup tří studijních kreseb od hlineckého rodáka akademického malíře Karla Beneše a dále přírůstek šestnácti obrazů od hlineckého malíře Vojty Kyncla, blízkého přítele akademického malíře Ludvíka Kuby. Darem byla sbírka obohacena o Venigův papírový betlém od pana R. Stehna z Hlinska a obraz od pana Jiřího Vaňka.

Inventarizováno dle plánu bylo 3.125 kusů sbírkových předmětů ze skupiny plakáty, perníkářství, lidové léčení, lékárenství, K. V. Rais, společenský život, spolky, kramářské písně a část textilní sbírky. O jednotlivých inventarizacích byly pořízeny písemné zápisy. Konzervování čili základní ošetření fondu probíhalo vlastními silami u nových přírůstků a sbírky archivní povahy jsou postupně opatřovány předepsanými obaly s pH neutrální.

Badatelské dotazy byly na organizaci směrovány formou písemných, telefonických, stále početnějších, pro pracovnice časově náročných elektronických dotazů a osobních návštěv badatelů. Těm poskytujeme i digitálně zpracované sbírkové předměty.

Oblast zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů byla zajišťována pro tuzemské výstavy a expozice.

Výstavní činnost se řídila kalendáriem akcí. Jarní měsíce v galerii patřily mladým hlineckým výtvarníkům, kteří připravili projekt Do třetice všeho dobrého, nebo třikrát a dost. Následovala autorská výstava pardubické malířky, keramičky, sochařky a loutkářky Jitky Píšové - Slavíkové s názvem Romance pro jeden hlas.

Největší pozornost, ale také největší finanční náklady byly věnovány výjimečnému projektu 50. Výtvarného Hlinecka - Krajinomalba v českém umění 19. století, který se setkal s mimořádným zájmem, i hlineckých, návštěvníků. V rámci projektu proběhly komentované prohlídky výstavy a pro návštěvníky byly přichystány oblíbené samoobslužné pracovní listy.

Mezi návštěvnicky úspěšné se bezesporu zařadila výstava k 70. narozeninám hlineckého výtvarníka Jiřího Vaňka a tradičně pak vánoční výstava betlémů - Vánoce v muzeu.

Ani sál muzea nezůstal opuštěn. Na jaře občanské sdružení Cesta Mladé Kultury Hlinecka připravilo školní a večerní promítání dokumentárních filmů o lidských právech. Výstava historických dokumentů, listin, map a fotografií s názvem Troška historie nikoho nezabije přiblížila návštěvníkům významné mezníky hlineckých dějin 1349 * 1834 * 1874 spojená s přednáškami a promítáním pro žáky ZŠ Ležáků v Hlinsku .

S velkým zájmem veřejnosti se setkala městem Hlinsko podpořená Výstava hub od jara do zimy ve spolupráci amatérských houbařů, ČMS Praha a MMG Hlinsko. Ve sledovaném roce navštívilo expozice a výstavy 7. 919 návštěvníků o kulturně výchovné akce projevilo zájem 1 287 lidí.

Publikační činnost se vztahovala k pořádaným výstavám v podobě vydaných katalogů k Výtvarnému Hlinecku a autorských skládaček k výstavám. Podíleli jsme se na přípravě podkladů k vydání publikace Hlinsko. Srdce Českomoravské vrchoviny.

Dobrá spolupráce nadále trvá se Souborem lidových staveb Vysočina, Regionálním muzeem v Chrudimi a Městským muzeem ve Skutči a Svratce. Dle personálních možností a smluv muzeum umožňuje odborné stáže studentkám středních a vysokých škol příbuzných oborů.

Svoji činnost zařízení na městských internetových stránkách, umístěním reklam na serverech jiných subjektů, uveřejněním akcí ve Věstníku AMG, příspěvky do novin a časopisů, pozvánkami na akce prostřednictvím regionálních rozhlasových stanic, hlinecké kabelové televize a na stránkách Hlineckých novin a vlastních propagačních stojanech.

Jana Vašková, ředitelka MMG

zdroj: Městská galerie Hlinsko

Objekty

Městské muzeum a galerie v Hlinsku v roce 2009