Uplyne sto deset let od narození sochaře Karla Lidického

Home » Archiv aktualit » Uplyne sto deset let od narození sochaře Karla Lidického

Datum vydání: 4. 6. 2010

* 17. 6. 1900 v Hlinsku, + 21. 5. 1976 v Praze. V červnu letošního roku si připomene sto deset let od narození vynikajícího českého sochaře a hlineckého rodáka - Karla Lidického.

Narodil se 17. června 1900 v Hlinsku v rodině kameníka, kde se poprvé setkal se sochařskou prací. V dílně otce zůstal do roku 1914 jako jeho učedník a pokračovatel rodinné tradice. Během první světové války pracoval v různých kamenických dílnách a sbíral zkušenosti. Po tomto putování začal v roce 1922 studovat na sochařsko-kamenické škole v Hořicích. Kamenické „řemeslo" a dokonalost, které takto získal, se potom s Karlovým uměleckým cítěním staly tím, co na jeho tvorbě dodnes nejvíce obdivujeme. „Sochařina není pro mne zaměstnáním, ale povoláním a jedině tak je v ní něco možno udělat. A pak .... Kromě jediného, je i záležitostí svalů, mezi nimi toho nejdůležitějšího ...srdce, " říkal mimo jiné o své práci Karel Lidický.

V roce 1925 byl přijat na AVU v Praze do třídy prof. Otakara Španiela, který brzy odhalil jeho talent a požádal ho o spolupráci při ztvárnění modelu vrat pro Svatovítskou katedrálu. Významný mezník v Lidického životě představovalo setkání a později přátelství se sochařem Karlem Kotrbou, kterého poznal ve Španielově ateliéru, kde byl Kotrba profesorovým asistentem. Lidickému pomohl otevřít cestu k českému uměleckému dění.

Akademii Lidický ukončil v roce 1931 a začal se věnovat samostatné sochařské práci. Ještě v tomtéž roce se zúčastnil později zrušené soutěže na postavení Pomníku Mistra Jana Husa v Hlinsku.

Na počátku své samostatné dráhy se zúčastnil výstav skupiny Nezávislých v letech 1933 až 1936 a díky kladným uměleckým kritikám z těchto výstav byl přijat do Umělecké besedy. Pro sochaře je to období tvorby portrétů (Jaroslav Šmídra, 1930 Novinářka z Melantrichu, 1934). Rodné Hlinsko Lidickému zadalo práci na ztvárnění pamětní desky věnované básníku Viktoru Dykovi, která byla roku 1932 slavnostně odhalena a umístěna na budově hotelu Hájek (nyní v depozitáři MMG Hlinsko).

V období let 1941 až 1947 vznikaly jeho ceněné pomníky a památníky související s osvobozením, ale tvorba zahrnovala i řadu vynikajících portrétů (František Halas - 1942, Josef Sudek - 1945). Rozsáhlá tvorba byla představena na souborné výstavě v Alšově síni Umělecké besedy. A Lidického dílu se dostalo významného ocenění v podobě Čestné ceny Umělecké besedy za rok 1947 a zároveň Ceny Země České za rok 1947.

Po válce působil Lidický jako pedagog. Od roku 1945 přednášel na ČVUT v Praze, od roku 1947 působil na Pedagogické fakultě UK a v letech 1967 až 1973 jako profesor na Akademii výtvarných umění. Z jeho ateliéru vyšla řada osobností moderního českého sochařství (M. Benda, K. Glauber, M. Vácha).

Tvorba Lidického z let 1947 - 1957 spočívala na realizaci pomníku Mistra Jana Husa pro Karolinum v Praze, za který byl v roce 1955 oceněn Státní cenou. Pokračoval i ve své portrétní tvorbě a znovu se začal prosazovat i v tvorbě medailérské.

Významné tvůrčí období spadalo i do konce 50. a počátku 60. let 20. století, kdy se účastnil umělecké výzdoby areálu Památníku v Lidicích. Sám považoval tuto část svého díla za tak významnou, že ji srovnával s pomníkem M. J. Husa pro Karolinum.

Lidického tvorbě byl věnován 1. ročník Výtvarného Hlinecka v roce 1960, kde byla mimo jiné vystavena monumentální socha Mistra Jana Husa. Po skončení výstavy ji autor spolu s plastikou Pohřeb rudoarmějce věnoval městskému muzeu jako základ pro novou galerii.

Od roku 1961 intenzivně pracoval na pomníku pro rodné Hlinsko, práce byla velmi náročná, vznikla řada variant, ale nakonec k vlastní realizaci nedošlo. V městské galerii je vystaven pouze cínový model pomníku.

Na počátku sedmdesátých 20. století se Lidického tvorba zaměřila na oficiální portréty na pamětní desky a pamětní busty pro veřejné prostory. Významná je i medailérská činnost, vznikly pamětní medaile AVU, pamětní medaile B. Smetany a A. Jiráska.

Svoji pedagogickou činnost na Akademii výtvarných umění ukončil v roce 1973, ale dále pokračoval v sochařské práci.

Zemřel 21. 5. 1976 uprostřed práce na pomníku J. A. Komenského pro školu v Herálci pod Žákovou horou, který tak zůstal posledním nedokončeným Lidického dílem.

Reprezentativní výběr z Lidického tvorby si můžete společně s obrazy malířů Hlinecka prohlédnout v hlinecké městské galerii. V letních měsících stávající sbírku obrazů nahradí tvorba malíře Gustava Macouna.

Jana Vašková, ředitelka MMG Hlinsko

Objekty

Uplyne sto deset let od narození sochaře Karla Lidického