Masopust na Hlinecku byl zapsán do Unesca

Home » Archiv aktualit » Masopust na Hlinecku byl zapsán do Unesca

Datum vydání: 10. 1. 2011

Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku jsou zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Rozhodl o tom Mezivládní výbor UNESCO na svém zasedání v Nairobi v listopadu roku 2010.

Bylo tak završeno dlouhodobé úsilí Ministerstva kultury, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Souboru lidových staveb Vysočina. Právě Soubor lidových staveb Vysočina byl pověřen přípravou nominační žádosti, na níž spolupracovali i odborníci z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Ministerstva kultury. Náročná dokumentace byla zpracována se souhlasem a s podporou starostek a starostů dotčených obcí. Žádost byla předána v srpnu roku 2009 v pařížském sídle UNESCO a téměř rok trvalo posuzování žádostí odborníky z celého světa. Ti z žádostí předložených různými státy světa doporučili k zapsání do zmíněného seznamu 50 jevů (jedna čtvrtina ze všech podaných žádostí). Členové Mezivládního výboru UNESCO odsouhlasili doporučení odborníků a světový seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva je od loňského listopadu bohatší o 47 kulturních statků (celkem je na něm zapsáno 213 jevů z oblasti lidové kultury).

Návrh na zapsání Vesnických masopustních obchůzek a masek na Hlinecku do prestižního seznamu UNESCO byl vznesen proto, že se jedná o obyčej předávaný v několika vesnicích po generace v téměř nezměněné podobě (Hamry, Studnice, Vortová). Dodnes se zde například za masky převlékají pouze muži, masky si udržují podobu popsanou již téměř před sto lety. V několika dalších lokalitách (Blatno, Vítanov, Všeradova, Stan a další) sice došlo k určitým změnám (nové typy masek, za masky se převlékají i ženy), ale charakter obchůzky má stále většinu rysů původních.

Zapsáním na seznam UNESCO však práce pro předkladatele nominace nekončí. Jedním z bezprostředních úkolů je například závazek, že bude v letošním roce vydána publikace věnující se masopustním obchůzkám a maskám, dále pak bude nejpozději do roku 2013 vybudována stálá expozice masopustních tradic na Betlémě v Hlinsku. Další úkoly se týkají například oblasti podpory tohoto jevu na všech institucionálních úrovních (grantové systémy, propagace apod.), ale i odborných úkolů v oblasti dokumentace.

Domníváme se, že zápis Vesnických masopustních obchůzek a masek na Hlinecku do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva významnou měrou přispěje k rozvoji cestovního ruchu na Hlinecku. Právě tato skutečnost, pokud ji budeme umět vhodně využít, se může stát hlediskem výrazně vymezujícím Hlinecko vůči ostatním regionům České republiky. Zejména po vzniku stálé expozice věnované masopustním obchůzkám a maskám. Již dnes se však kdokoliv může na oficiálních stránkách organizace UNESCO dozvědět nejen to, jak vypadají masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, ale kde Hlinsko na mapě Evropy hledat.

Ráda bych také na tomto místě poděkovala všem, kteří zpracování nominačního návrhu jakýmkoliv způsobem podpořili.

Ilona Vojancová

Objekty

Masopust na Hlinecku byl zapsán do Unesca Masopust na Hlinecku byl zapsán do Unesca