Soubor lidových staveb Vysočina měl vloni nižší návštěvnost kvůli počasí

Home » Archiv aktualit » Soubor lidových staveb Vysočina měl vloni nižší návštěvnost kvůli počasí

Datum vydání: 4. 2. 2011

Pokud se v Souboru lidových staveb Vysočina ohlédneme za návštěvnickou sezonou 2010, musíme přiznat, že nebude patřit k těm úspěšným, co se počtu návštěvníků týká. V roce 2010 navštívilo expoziční celky Veselý Kopec, Betlém Hlinsko a kovací hamr ve Svobodných Hamrech celkem 54.890 návštěvníků. Oproti návštěvnosti v roce 2009 došlo k poklesu o cca 18.000 lidí. Tento pokles zapříčinila především nepřízeň počasí, která, bohužel, provázela stěžejní programy připravené na Veselém Kopci (Veselokopecký jarmark v červenci i Předvánoční jarmark v prosinci).

Se zájmem a příznivým ohlasem návštěvníků se setkala aktivita, kterou jsme připravili pro rodiny s dětmi na letní měsíce. Program dostal název Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům a spočívá v tom, že děti a rodiče si mohou na Veselém Kopci zahrát jakousi hru podle herního plánu zakoupeného v prodejně. Při plnění úkolů si užijí nejen zábavu, ale dozvědí se i mnoho zajímavých maličkostí. Po vyluštění tajenky si děti mohou v pokladně vyzvednout odměnu. O tento program byl tak velký zájem, že jsme jej prodloužili do konce října 2010 a jeho obdobu připravujeme i na letošní rok. Již tradičně se s velkým ohlasem setkává program připravený pro školy, který se každoročně koná v září v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. V roce 2010 se jej během pěti dnů zúčastnilo téměř 750 žáků a studentů z blízkého i vzdáleného okolí Hlinska. Velmi si vážíme toho, že na Veselém Kopci byla ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici uspořádána výstava představující oceněné výrobce titulem Nositel tradice v oblasti tradičních řemesel. Návštěvníci se díky této výstavě mohli seznámit se stavem rukodělné výroby v současnosti. Díky spolupráci s Fotoklubem Hlinsko byla na začátku roku uspořádána v památkové rezervaci Betlém výstava fotografií. V této spolupráci pokračujeme i v roce 2011 a věříme, že jsme položili základ tradici pravidelného pořádání těchto výstav. Členové Fotoklubu Hlinsko při Městském kulturním klubu mají možnost představit své krásné fotografie nejen spoluobčanům, ale i návštěvníkům města Hlinska. V listopadu pak byla na Betlémě uspořádána ještě jedna výstava mimo původní plán programů. Ve spolupráci s Domovem seniorů Drachtinka Hlinsko a agenturou PR1 z Pardubic se uskutečnila výstava fotografií pořízených pro charitativní kalendář nazvaný Umění stárnout. Tento kalendář přináší portréty klientů Domova seniorů Drachtinka, jeho prodejem se přispívá na vybudování bezbariérové zahrady.

Práce na obnově a údržbě objektů Souboru lidových staveb Vysočina se mohou provádět s ohledem na přidělené finanční prostředky. Přes krácení rozpočtu se nám podařilo realizovat výměny šindelové krytiny objektů, opravy topenišť v objektech a další úkoly z údržby objektů. Díky mimořádné dotaci Ministerstva kultury ve výši 230.000 Kč jsme mohli na podzim odstranit následky poškození objektů, k němuž došlo vinou letních přívalových dešťů a následného zatopení některých expozičních objektů. Prostředky jsme rovněž použili na úpravu koryta potoka a prostranství před mlýnem tak, abychom alespoň částečně zabránili vylití potoka. Na sklonku roku jsme obdrželi účelovou dotaci od Krajského úřadu Pardubického kraje, která je určena na pořízení projektové dokumentace pro rozšíření expozičního celku Veselý Kopec.

Soubor lidových staveb Vysočina se, stejně jako v uplynulých letech, podílí na řešení celostátních výzkumných úkolů v oblasti tradiční lidové kultury. V roce 2010 se například jednalo o výzkum lidové výtvarné kultury a společenských vztahů. K úspěchům v této oblasti bezesporu patří i zapsání Vesnických masopustních obchůzek a masek na Hlinecku do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO, k němuž došlo 17. 11. 2010.

Ilona Vojancová

Objekty

Soubor lidových staveb Vysočina měl vloni nižší návštěvnost kvůli počasí