Návštěvnická sezona 2011 v SLS Vsočina byla úspěšná

Home » Archiv aktualit » Návštěvnická sezona 2011 v SLS Vsočina byla úspěšná

Datum vydání: 12. 1. 2012

Návštěvnická sezona 2011 v Souboru lidových staveb Vysočina se zapsala mezi úspěšné. Z tohoto konstatování máme radost, protože jsme této skutečně dosáhli i přes výrazně krácený rozpočet. Pouze díky velkému úsilí a pracovnímu nasazení zaměstnanců. Expoziční celky na Veselém Kopci a v památkové rezervaci lidové architektury Betlém navštívilo celkem 73.000 lidí. Ve srovnání s rokem 2010 to bylo o 17.000 návštěvníku více. Potěšující je skutečnost, že se k nám návštěvníci z různých koutů republiky vrací během roku opakovaně. Na druhou stranu se však nedaří, stejně jako na dalších památkách, zvyšovat počet návštěvníků přijíždějících ze zahraničí.

Důležitým faktorem ovlivňujícím návštěvnost je skladba a volba programů, které nabízíme. V tomto smyslu se jako správné rozhodnutí jeví zaměření programů na určité cílové skupiny návštěvníků. Veselý Kopec prezentujeme jako místo vhodné pro návštěvy rodin s dětmi. Od června do září jsme pro ně připravili na většinu víkendů speciální programy s ukázkami různých řemesel a dovedností (výroba hraček, textilní techniky, tesání trámů, chov včel), kdy si mohly děti samy ledascos vyzkoušet. Navíc si mohou zahrát v areálu muzea na Veselém Kopci zajímavou hru, která jim přinese zábavnou formou spoustu informací vztahujících se k expozicím. Pokud se jim podaří vyluštit tajenku, dostanou děti malou odměnu v pokladně. Tento typ programů budeme jistě rozvíjet i v následujícím roce. Památkovou rezervaci Betlém Hlinsko prezentujeme jako místo, kde pořádáme speciální programy pro školy. Od konce letošního roku a především od roku 2013 bude možné tuto práci rozvinout v daleko širším měřítku, neboť díky prostředkům z regionálního operačního programu bude dokončena obnova domu č. p. 178, v němž získáme odpovídající zázemí pro pořádání edukačních programů.

Programová nabídka v roce 2011 byla tradičně velmi bohatá

připravili jsme i několik zajímavých výstav. Pokračovali jsme ve spolupráci se členy Fotoklubu Hlinsko, Základní uměleckou školou – výtvarným oborem v Hlinsku a Domovem seniorů Drachtinka. Této spolupráce si velmi vážíme a rozhodně v ní chceme pokračovat.

Rok 2011 byl významný i z hlediska budování dalších expozic. Společně s Městským úřadem byla zahájena realizace projektu Revitalizace památkové rezervace Betlém a přilehlých ploch. Na Veselém Kopci byla na podzim zahájena stavba kopie kaple z Vříště a po stavební stránce se ji podařilo do konce roku dokončit. Stavba byla realizována z finančních prostředků Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích právě díky zvýšeným tržbám za vstupné.   

Vzhledem k omezenému rozsahu článku jsem se snažila zmínit jen některé úspěchy loňského roku. Pozitivních aspektů v činnosti Souboru lidových staveb Vysočina bylo více, ať už v rovině odborné práce či v rovině provozní. Stejně jako problémů, které jsme museli řešit. ¨

Závěrem však mohu jen zopakovat, že ohlédnutí za loňskou sezonou je příjemné, ale zároveň je i velkým závazkem do budoucna.

Ilona Vojancová 

Objekty

Návštěvnická sezona 2011 v SLS Vsočina byla úspěšná