Ohlédnutí za 40 lety existence SLS Vysočina

Home » Archiv aktualit » Ohlédnutí za 40 lety existence SLS Vysočina

Datum vydání: 8. 2. 2013

V roce 2012 jsme si v SLS Vysočina připomínali 40 let od zpřístupnění první expozice návštěvníkům. Pokud se ohlédneme za loňskou jubilejní sezonou, myslím, že můžeme být spokojeni. Všechny naše expoziční celky v roce 2012 navštívilo 68 443 návštěvníků. Tento počet opětovně řadí SLS Vysočina mezi nejnavštěvovanější památky v rámci celé České republiky a v Pardubickém kraji představuje nejnavštěvovanější památku vůbec.

K 40. narozeninám SLS Vysočina, a s ním především jeho návštěvníci, dostal několik dárků. V srpnu byla ve spolupráci s Městským úřadem v Hlinsku dokončena revitalizace památkové rezervace Betlém v Hlinsku financovaná z prostředků regionálního operačního programu NUTS II pro Severovýchod. Z těchto prostředků byl opraven dům č. p. 178, v němž jsme získali zázemí pro pořádání nejrůznějších programů určených školám a veřejnosti. Od loňského podzimu je tento objekt využíván k zajímavým počinům: přednášky pro posluchače Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, výstava fotografií charitativního kalendáře DSD Drachtinka, výstava betlémů a doprovodný vánoční program. V říjnu byla v domku č. p. 362 otevřena stálá Expozice masopustních obchůzek a masek z Hlinecka. Tento počin je velmi významný, neboť všichni zájemci o tuto problematiku mají nyní možnost získat představu o zdejších masopustech po celý rok. Hlinecká masopustní expozice je navíc ojedinělá v rámci celé republiky. K významným počinům došlo i na Veselém Kopci: na začátku září mohli návštěvníci poprvé navštívit dokončenou veselokopeckou kapli a v říjnu byl zahájen dlouho prosazovaný transfer dvou objektů z Možděnice. Do konce roku se nám podařilo přenést menší z objektů – kolářskou dílnu a připravit základy pro transfer druhého objektu – truhlářské dílny. Na konci roku se nám, díky intenzivní snaze, podařilo získat významné finanční prostředky na opravu stávajících toalet pro návštěvníky. Jejich opravu chceme dokončit do zahájení návštěvnické sezony 2013.

K úspěšným programům loňského roku patřily jednoznačně programy určené rodinám s dětmi (Veselý Kopec), od června do září přijížděli na Veselý Kopec každý víkend výrobci, aby předváděli svoje řemeslo a přibližovali ho prostřednictvím výtvarných dílen hlavně dětem. K nejnavštěvovanějším programům patřil tradičně Veselokopecký jarmark, Posvícení, Bramborová sobota a vánoční akce. Máme radost ze skutečnosti, že Betlém Hlinsko uspěl v celostátní soutěži vyhlášené portálem Kudy z nudy a obsadil první místo v kategorii turistických cílů ve východních Čechách.

V rámci odborných úkolů byl největším úspěchem kvalitně připravený nominační návrh na zápis obyčeje vodění jidáše do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. K zápisu tohoto jevu došlo 20. 12. 2012, díky tomu má Pardubický kraj hned tři kulturní jevy v tomto národním seznamu: hlinecké masopustní obchůzky, vodění jidáše a fenomén východočeského loutkářství.

V současné době již intenzivně připravujeme vše potřebné pro nadcházející návštěvnickou sezonu. Zároveň se vypořádáváme s novinkami, které od 1. ledna přinesla restrukturalizace Národního památkového ústavu, kdy SLS Vysočina je začleněn do územní památkové správy se sídlem na Sychrově.

Ilona Vojancová

Objekty

Ohlédnutí za 40 lety existence SLS Vysočina