Expozice hlineckého muzea od letošního roku v novém

Home » Archiv aktualit » Expozice hlineckého muzea od letošního roku v novém

Datum vydání: 30. 1. 2014

Městské muzeum prošlo v loňském roce několika změnami. Jednou z nich je i nové uspořádání stálých expozic, které jsou věnované místním řemeslům.

Textilní expozice

představuje tradiční textilní výrobu, která má na Hlinecku velkou tradici. Odedávna zde byla rozšířena výroba plátna spojená s pěstováním lnu.

Samostatný kroj se na Hlinecku nevytvořil, ale mezi krojové zvláštnosti patřil kanafas. K nejzajímavějším součástím obleku patřily bílé vyšívané uzlíčkové čepce, barevné vlněné šátky, či plachetky a žinylkové šály. Nejnádhernějším a nejtypičtějším kusem mužského kroje byly dlouhé, bílé vyšívané kožichy – chlouba kraje. Samostatnou součást této expozice tvoří starobylá technika tisku - modrotisk, žinylková výroba, zpracování vlasů a výroba hřebenů.

Zaniklá řemesla

K nejstarším řemeslům na Hlinecku patřilo hrnčířství. Bohatá ložiska  kvalitního jílu poskytovala hrnčířů výbornou surovinu. Hrnčíři byli sdruženi v samostatný cech a řídili se přípisem majestátu z roku 1488.

K nejpůvabnějším exponátům muzea bezpochyby patří výrobky skelných hutí. Sklářství  na Vysočině vyrůstalo z dostatku dřeva, vodní energie a levné pracovní síly. Početně jsou nejvíce zastoupeny výrobky Mílovské skelné huti a Mariánské skelné huti u Herálce.

Rozvinutá výroba dřevěného nářadí vytvářela optimální podmínky pro vznik hračkářství. Na konci 19. století se střediskovými obcemi výroby hraček staly Krouna a Dědová. V další části expozice nechybí výrobky současných hračkářů, zvláště z dílny Bukáčkových z Krouny, kteří navazují na tradiční výrobu hraček. Expozice je doplněna výrobky železných hutí, sirkáren a ukázkami tvorby řezbářské dovednosti našich předků.

Historická expozice nejstarších dějin postihuje vývoj společnosti na Hlinecku od nejstarších zmínek o osídlení oblasti až do konce 19. století, kdy se město stalo sídlem okresního zastupitelstva se starostou Karlem Adámek. Rod Adámkových je prezentován v samostatné expozici.

Městské muzeum je otevřeno od úterý do pátku od 9 – 12, 13 – 16 hodin. O sobotách a nedělích jsou expozice uzavřeny, návštěva je možná pouze po předešlé domluvě.

Jana Vašková, MMG Hlinsko

Objekty

Městské muzeum Hlinsko