Takový byl minulý rok v Souboru lidových staveb Vysočina

Home » Archiv aktualit » Takový byl minulý rok v Souboru lidových staveb Vysočina

Datum vydání: 30. 1. 2014

Rok 2013 byl v Souboru lidových staveb Vysočina rokem zásadních změn. Díky restrukturalizaci Národního památkového ústavu jsme se museli vypořádat s mnoha změnami, které se dotkly způsobů řízení a vedení památkových objektů. V rámci památkového ústavu došlo k oddělení odborné složky plnící své úkoly v rámci památkového zákona a složky, která má na starosti správu a provoz památkových objektů. Památkové objekty na území Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje jsou spravovány Územní památkovou správou na Sychrově.

Co se týká vývoje návštěvnické sezony uplynulého roku, nebudeme na ni vzpomínat s výrazným nadšením. Rozmary počasí – velmi studené a deštivé jaro a velmi horká část léta – způsobily pokles návštěvnosti, který ve zbytku sezony nebyl vyrovnán. Přesto Soubor lidových staveb Vysočina s 58 099 návštěvníky patří k nejnavštěvovanějším objektům České republiky a Pardubického kraje. Pro návštěvníky jsme připravili programově bohatou nabídku. Na tomto místě bych ráda zmínila sezonní výstavu na Veselém Kopci, která se jmenovala Živé dědictví. Výstava připomínala 10. výročí vzniku Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizací UNESCO, konala se pod záštitou České komise pro UNESCO a byla prezentována i touto celosvětovou organizací jako příspěvek České republiky k připomenutí vzniku tohoto důležitého dokumentu. Při tvorbě výstav jsme pokračovali ve spolupráci se členy Fotoklubu Hlinsko i hlineckou Základní uměleckou školou – výtvarným oborem. Této spolupráce si velmi vážíme a rozhodně v ní chceme pokračovat. Stejně jako ve spolupráci s Gymnáziem K. V. Raise v Hlinsku při pořádání doplňkových kulturních programů. 

Rok 2013 byl významný z hlediska zlepšení vybavenosti pro návštěvníky a rozšíření expozic. Za významný úspěch považujeme otevření zrekonstruovaných WC pro návštěvníky na Veselém Kopci z prostředků, které, nad rámec našeho rozpočtu, uvolnilo Ministerstvo kultury. Díky těmto prostředkům mohla být dokončena i čistička odpadních vod. V srpnu jsme zpřístupnili unikátní kolářskou dílnu, která byla na Veselý Kopec přenesena z Možděnice. Na podzim jsme zahájili transfer roubeného objektu truhlářské dílny opět z Možděnice na Veselý Kopec. Tímto počinem se zlepší a zjednoduší péče o naše expoziční objekty, protože se nyní staráme o expoziční celky pouze na Veselém Kopci, Betlémě v Hlinsku a ve Svobodných Hamrech.

K zásadní události z hlediska budoucnosti expozice na Veselém Kopci však došlo v závěru loňského roku. Díky vstřícnosti původních majitelů a Ministerstva kultury získal Soubor lidových staveb Vysočina do vlastnictví původní usedlost č. p. 4 na Veselém Kopci. Tento objekt nacházející se uprostřed expozičního areálu je jediným stavením na původním místě a patří k nejstarším dochovaným usedlostem v oblasti Železných hor.

Pozitivních aspektů v činnosti Souboru lidových staveb Vysočina bylo v roce 2013 více, ať už v rovině naší odborné práce či v rovině práce provozní. Stejně jako problémů, které jsme museli řešit. Věříme, že letošní rok k nám přivede více návštěvníků, kteří ocení nejen změny v nabídce expozic, ale i programy, jež nyní usilovně připravujeme.

Ilona Vojancová

Objekty

Soubor lidových staveb Vysočina - Hlinsko-Betlém