Speciální programy pro školy v hlineckém Betlémě

Home » Archiv aktualit » Speciální programy pro školy v hlineckém Betlémě

Datum vydání: 30. 1. 2014

Od letošního roku jsme na Betlémě v Hlinsku rozšířili stálou nabídku speciálních programů pro školy. Zájemci mohou vybírat nejen z témat věnovaných lidovým obyčejům – například Masopust držíme, ale i dalších okruhů. Velmi zajímavý pořad je věnovaný 100. výročí zahájení první světové války s názvem Tak nám zabili Ferdinanda.

Jeho pozornost je věnována životu „obyčejných“ lidí za 1. světové války. Účastníci se seznámí s tím, jaký dopad tyto dějinné událostí měly na každodenní život obyvatel. Na základě pramenů osobní provenience (korespondence, osobní deníky) tak mohou žáci lépe pochopit pocity konkrétních lidí na českém maloměstě a vesnicích především v regionu Chrudimska a Jihlavska, ale také na frontách 1. světové války, kde bojovali čeští vojáci.

V programu využíváme dobových reálií (úryvky z dopisů, lidové písničky o válce) a fotografie z této doby. Věříme, že zájem vzbudí i další program, jímž chceme přispět k poznání osudů členů vlastní rodiny a dát návod, jak si sestavit část svého rodokmenu. O charakteru programu vypovídá jeho název Rodokmen, aneb poznej svoji rodinu. O nabídce dalších programů pro školy, které připravujeme, se dozvíte na našich webových stránkách oddíl Živá historie.

Ilona Vojancová

Objekty

Speciální programy pro školy v hlineckém Betlémě