Sbírku nejen hraček Františka Kyncla už máme v Hlinsku

Home » Archiv aktualit » Sbírku nejen hraček Františka Kyncla už máme v Hlinsku

Datum vydání: 26. 9. 2014

Během měsíce září byla do Hlinska ze Slaného a Kamenice nad Lipou převezena sbírka dlouholetého sběratele a odborníka na českou i světovou lidovou hračku Františka Kyncla, která paří k unikátním sbírkám v Evropě. Sběratel František Kyncl shromáždil za více jak padesát let jednu z největších evropských soukromých sbírek nejen dřevěných hraček.

Jeho depozitář obsahuje hračky od lidových tvůrců a drobných soukromých výrobců, ale také tovární hračky vyráběné v malých i velkých sériích i originály od výtvarníků a designérů hraček. Nejucelenější kolekcí jsou české dřevěné hračky, k nimž existuje pečlivě vedená evidence a množství doprovodného materiálu. Nedílnou součástí Kynclovy sbírky jsou i hračky z evropských zemí, z Afriky, asijských zemí a Ameriky. Sbírka je trvale uložena v depozitářích, vybavených k tomu určeným technickým zařízením -  v případě hraček pevné regály a archivní krabice. K udržení předepsané vlhkosti a teploty sbírkového fondu slouží pravidelné monitorování depozitáře. Vyhovující depozitář je zřízen v budově čp. 341 a je zabezpečen mechanickým i elektronickým systémem. 

Zastupitelé města schválili na červnovém zasedání pořízení této jedinečné sbírky za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 2 000 000,- Kč. Z důvodu řádného nakládání se sbírkovými předměty budou hračky přenechány do výpůjčky příspěvkové organizaci - Městskému muzeu a galerii Hlinsko - k zpracování do chronologické a systematické evidence a následně ke změně zápisu sbírkových předmětů do Centrální evidence sbírek (CES) dle zákona č. 122/2000 Sb. 

Vzhledem k předání celé sbírky do správy MMG bylo darování a následný nákup hraček konzultován s Ministerstvem kultury ČR (paní Joklová), za odbornou veřejnost s Mgr. Alexandrou Zvonařovou, vedoucí odborného úseku Muzea Jindřichohradecka, která celou sbírku hraček Františka Kyncla dobře zná a umí ji posoudit z odborného hlediska a s panem Karlem Pikhartem, soudním znalcem a bývalým odborným pracovníkem Regionálního muzea v Chrudimi.

Město Hlinsko nyní připravuje návrh expozice, kde bude kolekce hraček postupně představována. Obdobná expozice „Domu hraček a her“ totiž v rámci České republiky doposud neexistuje. K umístění expozice byl vybrán objekt Společenského domu v Komenského ulici, čímž dojde k propojení dřevěných hraček a loutkového divadla, k propojení poznání, zábavy a her pro děti i dospělé.

A pro utvoření si představy o šíři jedinečné evropské sbírky, připojuji následující přehledy, chcete-li předávací seznamy. Hračky a loutky byly pro převoz do Hlinska zabezpečeny ochrannou bublinkovou folií a uloženy v krabicích pod čísly 1 – 268 a dále v kufrech označených pořadovými čísly 1 – 8. V konečném počtu sbírka obsahuje 6 600 kusů hraček. Větší hračky byly převáženy volně proložené folií.

Mezi nejstarší hračky patří krounská malovaná kolébka z roku 1820.

Nedílnou součást sbírky tvoří množství doprovodného materiálu:

- odborná literatura - 296 svazků  (ráj pro badatele z řad etnografů)

- dětská literatura - 291 svazků

- omalovánky  - 52 kusů

Následují katalogy a prospekty, pohlednice a fotografie (Fischerová-Kvěchová, Josef Lada  atd.), odborné články a časopisy, plakáty, grafiky a ilustrace (Holý, Šimák, Rada, Fischerová –Kvěchová), hrací karty, pexesa, cestovní šachy a další předměty.

Z výběru nejzajímavějších a nejcennějších doprovodných sbírkových předmětů chce městské muzeum a galerie na jaře roku 2015 připravit uvádějící výstavu.

Jana Vašková, MMG Hlinsko

Objekty

Městská galerie Hlinsko