Kvalitní služba = spokojený návštěvník

Home » Archiv aktualit » Kvalitní služba = spokojený návštěvník

Datum vydání: 6. 11. 2014

Turistické informační centrum Hlinsko získalo jako první na Hlinecku prestižní certifikát Českého systému kvality služeb (ČSKS). ČSKS je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu (Asociace turistických informačních center ČR, Asociace kempů ČR, Asociace lanové dopravy ČR, Asociace turistických regionů ČR).

Pro udělení certifikace byl rozhodující fakt, že informační centrum zhodnotilo jednotlivé kroky při poskytování služby z pohledu návštěvníka a zavázalo se k tomu najít vhodné cesty ke zlepšení a splnění očekávání návštěvníků.

Jaké konkrétní změny tedy informační centrum připravuje?

V nejbližší době vznikne manuál pro brigádníky, díky kterému dojde ke standardizaci poskytování služeb jak stálými zaměstnanci, tak sezónními pracovníky. Mezi další opatření patří pravidelné zjišťování a vyhodnocování přání a stížností návštěvníků, zdokonalení komunikace se zahraničními návštěvníky, poskytnutí informace o tom, kam se může návštěvník obrátit, pokud je informační centrum zavřené nebo zlepšení informovanosti pravidelných návštěvníků TIC o aktuálním dění v regionu.

Martina Sedláková

Objekty

Kvalitní služba = spokojený návštěvník